Piper

Hvorfor piper bilen min??
Datamaskinen lager pipelyden, da det er et problem med startkretsen eller hovedstrømkretsen. ... Kjøretøyet vil gi deg en hørbar pipetone av flere gru...
2006 impala omvendt pipelyd [stengt]
Hvorfor piper Chevy Impala?Hvorfor lager bilen en pipelyd?Hva lager en pipelyd om natten?Hvordan får jeg bilen til å slutte å pippe?Hvorfor fortsetter...
Hvorfor piper bilen min og starter ikke
Piper høres ut som et ledningsnett eller elektrisk problem. Kan være noe dårlig ledning / relé fra tenningen, eller kanskje en ettermarkedsalarm gått ...
Hvorfor piper bilen min når jeg åpner døren
Når døren er åpen, er det en "gummisensor" på døren som mangler et bedre ord. Hvis du skyver dette inn, forsvinner støyen.Hvorfor piper Honda når jeg ...